ผลงานเทศบาล
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ผลงานเทศบาล

E-mail Print PDF

ผลงานเทศบาลตำบลภูดิน

 

ได้รับรางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2555 

DSCF1743.JPG

ที่่ระลึกงานกีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์สัมพันธ์

ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๔

 

 

DSCF1749.JPG

ที่ระลึกงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๑๒

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

 

 

DSCF1748.JPG

โล่เกียรติคุณ การบรรลุเกณฑ์ประเมิน

ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง

ด้วยสายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อขจัดความยากจน

จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๒

 

 

DSCF1741.JPG

โล่รางวัลเกียรติคุณ การบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๑ 

โดย คณะกรรมกการกระจายอำนาจ

ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย 

 

 

DSCF1745.JPG

โล่่เกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนตำบล 

ที่บรรลุเกณฑ์ประเมินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข

จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๕๐

 

 

DSCF1738.JPG

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อถิ่น

มอบโล่รางวัล องค์การบริหารส่วนตำบลภูดิน

 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชมเชย

ประเภท อบต.ขนาดเล็ก โครงการประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๐

 

 

DSCF1739.JPG

โล่เกียรติคุณการบริหารจัดการที่ดี 

องค์การบริหารส่วนตำบล โครงการประเมิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปี ๒๕๔๘

Last Updated on Wednesday, 18 April 2012 13:51  

ผลการดำเนินงาน