รับเรื่องราวร้องทุกข์
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

รับเรื่องราวร้องทุกข์

E-mail Print PDF

แจ้งเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ที่

- สายตรงนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน โทร 0818729124 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

- โทรศัพท์สำนักงาน โทร 043 010494 และช่องทาง Facebook ของเทศบาลตาม Link ด้านล่างนี้

ช่องทางการร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง facebook ตามลิ้งค์นี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100033722300752&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARD1B_JElOHT870Hgx9dQ_g-YKl8q2KahC9pJXvaLx3bHcnuDETwawHyBDIhgnrFp4CGCI2q4VSL7bHG&hc_ref=ARSLFKzJomafaGGiNWxqBl_yn-JXUC000DEzpU2Ag_fVuxnY1ckVSiwIrJ12NgpPDLM

คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

คุ่มือการปฏิบัติร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf

ผังร้องเรียน.pdf

ภาพผังร้องเรียนฯ.pdf

www.phudin.go.th/th/files/รายงานการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต.pdf

 

 

 

Last Updated on Tuesday, 02 July 2019 23:28  

ผลการดำเนินงาน