แบบสอบถามความพึงพอใจ
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

แบบสอบถามความพึงพอใจ

E-mail Print PDF

สถิติผู้มารับบริการเสียภาษีฯ62.pdf

สถิติผู้มารับบริการเสียภาษีฯ61.pdf 

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มกราคม 61.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตุลาคม 61.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กันยายน 61.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สิงหาคม 61.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรกฎาคม 61.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิถุนายน 61.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธันวาคม 60.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พฤศจิกายน 60.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตุลาคม 60.pdf

รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กันยายน 60.pdf

 

Last Updated on Thursday, 27 June 2019 15:13  

ผลการดำเนินงาน