เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

E-mail Print PDF

 เรื่อง  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561  กองคลัง  เทศบาลตำบลภูดิน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ www.phudin.go.th/th/files/CCF_000017.pdf  www.phudin.go.th/th/files/CCF_000020.pdf

 

ผลการดำเนินงาน