จำนวนประชากร/ครัวเรือน
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

จำนวนประชากร/ครัวเรือน

E-mail Print PDF

จำนวนประชากร / ครัวเรือน         โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

หมู่ที่ 1  /  ชื่อบ้าน

ประชากร

หลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่  1   บ้านสว่าง

224

237

461

117

หมู่ที่  2  บ้านค่ายลูกเสือ

170

163

333

84

หมู่ที่  3  บ้านถิ่นพัฒนา

135

117

252

76

หมู่ที่  4  บ้านคำใหญ่

95

98

193

42

หมู่ที่  5  บ้านโนนหัวเขื่อน

312

286

598

147

หมู่ที่  6  บ้านคำดอกไม้

212

219

431

111

หมู่ที่  7  บ้านพักสุขใจ

208

210

418

125

หมู่ที่  8  บ้านเหล่าหลวง

240

248

488

124

หมู่ที่  9  บ้านนาขาม

376

351

727

193

หมู่ที่  10 บ้านโคกนางาม

232

226

458

113

หมู่ที่  11 บ้านเหล่าหลวงใต้

192

201

393

104

หมู่ที่  12 บ้านเหล่าหลวงกลาง

172

168

340

140

หมู่ที่  13 บ้านโนนศาลา

191

180

371

106

หมู่ที่  14 บ้านภูทอง

135

154

289

94

รวม

2,894

2,858

5,752

1}576

 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558

 

Last Updated on Wednesday, 18 March 2015 10:36  

ผลการดำเนินงาน