ประกาศ
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ประกาศ
news3.jpg

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี Administrator 699
42 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน 923
43 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ 808
44 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในตำบลภูดิน จำนวน ๖ โครงการ 801
45 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 798
46 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับโอน พนักงานเทศบาล 792
47 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางบ้านสว่าง หมู่ที่ ๑ – บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ ๗ 838
48 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 970
49 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลภูดิน (๒๕๕๖-๒๕๕๘) 1333
50 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา 807
51 ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 2989
52 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง 508
53 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 340
54 ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 343
55 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการทำอาหารกลางวันศูนน์พัฒนาเด็กเล็ก 3ศูนย์ 405
56 ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 692
57 ประกาศ การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 524
58 ประกาศ ผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมา 579
59 ประกาศ ประมูลจ้างซ่อมแซมและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๔ โครงการ 480
60 ประกาศ ผลผู้ชนะการประมูลจ้างซ่อมแซมและก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จำนวน ๔ โครงการ 423
 
Page 3 of 4

ผลการดำเนินงาน