ประกาศ
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ประกาศ
news3.jpg

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
41 การมอบหมายงานของ กองคลัง เทศบาลตำบลภูดิน 278
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559 28
43 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ 2559 301
44 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 322
45 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 152
46 ประกาศ การติดตามแผนและพัฒนาของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 427
47 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี Administrator 733
48 ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลภูดิน 950
49 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนลูกรัง จำนวน 3 โครงการ และก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ 829
50 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในตำบลภูดิน จำนวน ๖ โครงการ 824
51 ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) 818
52 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับโอน พนักงานเทศบาล 815
53 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางบ้านสว่าง หมู่ที่ ๑ – บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ ๗ 857
54 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 989
55 ประกาศ ใช้แผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลภูดิน (๒๕๕๖-๒๕๕๘) 1353
56 ประกาศ เรื่องสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา 829
57 ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล 3041
58 ประกาศ ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง 527
59 ประกาศ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 357
60 ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 367
 
Page 3 of 4

ผลการดำเนินงาน