ประกาศ
 

เทศบาลตำบลภูดิน

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ประกาศ
news3.jpg

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประกาศงบรายรับ รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 webmaster 233
2 ประกาศงบรายรับ รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 webmaster 195
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 webmaster 199
4 เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 webmaster 134
5 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 250
6 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่5/2561 webmaster 204
7 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลภูดิน webmaster 159
8 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่4/2561 webmaster 250
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)(รอบเดือนตุลาคม) webmaster 423
10 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่๓ ประจำปี ๒๕๖๐ webmaster 321
11 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(แก้ไข)ครั้งที่๒ ประจำปี๒๕๖๐ webmaster 431
12 ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(แก้ไข)ครั้งที่๑ ประจำปี๒๕๖๐ webmaster 392
13 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 416
14 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 274
15 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ 307
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-31 มี.ค.2560) 500
17 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 411
18 เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 31
19 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปล่ง) (ฉบับที่ ๑) 475
20 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 635
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 4

ผลการดำเนินงาน