ประกาศ
 

เทศบาลตำบลภูดิน

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
ประกาศ
news3.jpg

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 8
2 เทศบัญญัติงบประมาณรา่ยจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 12
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 10
4 ประกาศงบรายรับ รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2561 webmaster 270
5 ประกาศงบรายรับ รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2560 webmaster 237
6 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 webmaster 240
7 เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 webmaster 171
8 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 296
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)ครั้งที่5/2561 webmaster 236
10 วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลภูดิน webmaster 188
11 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่4/2561 webmaster 284
12 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)(รอบเดือนตุลาคม) webmaster 457
13 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่๓ ประจำปี ๒๕๖๐ webmaster 351
14 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(แก้ไข)ครั้งที่๒ ประจำปี๒๕๖๐ webmaster 464
15 ประกาศแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)(แก้ไข)ครั้งที่๑ ประจำปี๒๕๖๐ webmaster 417
16 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 435
17 ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา 291
18 แผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๒ 325
19 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-31 มี.ค.2560) 522
20 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 437
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 4

ผลการดำเนินงาน