ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ข่าวประชาสัมพันธ์
news_pr.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 webmaster 23
2 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง webmaster 108
3 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนตำบลภูดิน หัวใจใสสะอาด ร่วมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น webmaster 149
4 ประกาศเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ที่มีต่อเทศบาล webmaster 188
5 การจัดทำโครงการเชิดชูเกษตรกรดีเด่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 webmaster 316
6 โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูดิน webmaster 342
7 การจัดทำโครงการต้นกล้าดีมีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2561 webmaster 336
8 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง webmaster 219
9 ประกาศใช้เทศบัญญัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 webmaster 229
10 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 685
11 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 707
12 สินค้า OTOP เทศบาลตำบลภูดิน 774
13 แบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 692
14 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 768
15 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 756
16 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 716
17 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 365
 

ผลการดำเนินงาน