ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ข่าวประชาสัมพันธ์
news_pr.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนตำบลภูดิน หัวใจใสสะอาด ร่วมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น webmaster 40
2 ประกาศเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ที่มีต่อเทศบาล webmaster 74
3 การจัดทำโครงการเชิดชูเกษตรกรดีเด่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 webmaster 218
4 โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูดิน webmaster 228
5 การจัดทำโครงการต้นกล้าดีมีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2561 webmaster 233
6 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง webmaster 160
7 ประกาศใช้เทศบัญญัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 webmaster 155
8 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 591
9 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 642
10 สินค้า OTOP เทศบาลตำบลภูดิน 642
11 แบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 628
12 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 705
13 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 696
14 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 654
15 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 345
 

ผลการดำเนินงาน