ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ข่าวประชาสัมพันธ์
news_pr.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง webmaster 27
2 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนตำบลภูดิน หัวใจใสสะอาด ร่วมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น webmaster 76
3 ประกาศเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ที่มีต่อเทศบาล webmaster 114
4 การจัดทำโครงการเชิดชูเกษตรกรดีเด่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 webmaster 257
5 โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูดิน webmaster 269
6 การจัดทำโครงการต้นกล้าดีมีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2561 webmaster 274
7 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง webmaster 183
8 ประกาศใช้เทศบัญญัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 webmaster 181
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 620
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 664
11 สินค้า OTOP เทศบาลตำบลภูดิน 679
12 แบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 648
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 725
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 718
15 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 670
16 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 351
 

ผลการดำเนินงาน