ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เทศบาลตำบลภูดิน

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
ข่าวประชาสัมพันธ์
news_pr.gif

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
1 รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง webmaster 73
2 ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการจัดทำโครงการเด็กและเยาวชนตำบลภูดิน หัวใจใสสะอาด ร่วมใจ ต้านภัยคอรัปชั่น webmaster 116
3 ประกาศเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ที่มีต่อเทศบาล webmaster 158
4 การจัดทำโครงการเชิดชูเกษตรกรดีเด่น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561 webmaster 292
5 โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลภูดิน webmaster 317
6 การจัดทำโครงการต้นกล้าดีมีคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2561 webmaster 314
7 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง webmaster 205
8 ประกาศใช้เทศบัญญัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 webmaster 211
9 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 657
10 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 691
11 สินค้า OTOP เทศบาลตำบลภูดิน 735
12 แบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 674
13 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 752
14 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 741
15 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 703
16 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 360
 

ผลการดำเนินงาน