ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อไฟล์ : uY6OewfMon30332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : การมอบอำนาจในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาติ และอนุมัติ เพื่อการบริการประชาชน