ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ชื่อไฟล์ : dfngvAaMon30705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : การมอบอำนาจในการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และอนุมัติ