ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูดิน

ชื่อไฟล์ : VKMCWGPMon95137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้