ชื่อเรื่อง : เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : u693o6fWed114413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : myMtBXkWed114445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้