เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว รอปรับปรุง
ข้อมูลสถานที่พัก รอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวตำบลภูดิน รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

รอปรับปรุง
ข้อมูลสถานที่พัก

รอปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวตำบลภูดิน

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิสัยทัศน์ ตำบลภูดิน เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนลำปาว อ่าวภูดิน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

ตำบลภูดินน่าอยู่  ความรู์ทันสมัย 

อนามัยถ้วนหน้า  ประชาเป็นสุข

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์ ตำบลภูดิน เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยว เขื่อนลำปาว อ่าวภูดิน
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

ตำบลภูดินน่าอยู่  ความรู์ทันสมัย 

อนามัยถ้วนหน้า  ประชาเป็นสุข

insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
พื้นที่การถือครองที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน รอปรับปรุง
พื้นที่การถือครองที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน

add_file/พื้นที่การถือครองที่ดิน.pdf 


 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

add_file/ข้อมูลทั่วไป.pdf 

ข้อมูลหน่วยงาน
พื้นที่การถือครองที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน

รอปรับปรุง
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

รอปรับปรุง
พื้นที่การถือครองที่ดินของแต่ละหมู่บ้าน

add_file/พื้นที่การถือครองที่ดิน.pdf 


 

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

add_file/ข้อมูลทั่วไป.pdf