messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2567 - เดือน มิถุนายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : 3
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กส.ถ. 42-016 สายทาง หมู่ที่ ๑ บ้านสว่าง – หมู่ที่ ๗ บ้านพักสุขใจ (ช่วง หมู่ที่ ๖ บ้านคำดอกไม้ - หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม) หมู่ที่ 6 บ้านคำดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
find_in_page เรื่อง ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 9
เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 7
เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กส.ถ.42-016 สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง - หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ (ช่วงหมู่ที่ 6 บ้านคำดอกไม้ - หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม ) หมู่ที่ 6 บ้านคำดอกไม้ เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง กส.ถ.42-016 สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง - หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ (ช่วงหมู่ที่ 6 บ้านคำดอกไม้ - หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม ) หมู่ที่ 6 บ้านคำดอกไม้ เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 7
เรื่อง ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กส์ทรอนิกส์ (e-bibding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 11
เรื่อง ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 31
เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน เทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
เรื่อง ประกาศร่าง TOR การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คันเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
เรื่อง ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 2 ประจำเดือน มกราคม 2567 - มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
เรื่อง ประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำเดือน ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 33
เรื่อง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 87
เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bibding โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 75
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 83
เรื่อง ประกาศร่าง TOR โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภุดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 124
1 - 20 (ทั้งหมด 47 รายการ) 1 2 3