เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
group กองการศึกษาฯ
นางเพ็ญพรรษา อิ่มแผ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอนัญญา บุญสวัสดิ์กุลชัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกฤษณา ภูผาโลน
ครู คศ.1
นางวรรณา ภูแสนศรี
ครู คศ.1
นางสาวชฏาพร ภูมาตนา
ครู คศ.1
นางวิภาวรรณ เทพราชา
ครู คศ.1
นางสาวภานุมาศ ศรีลาพัฒน์
ครู คศ.1
นางสาวกาญจนา ภูแสนศรี
ผดด.
นางสาวนิตยา พลพิน
ผดด.
นางสาวดวงฤทัย อิ่มประสงค์
ผดด.
นางสาวล้อมดาว พรมคำมูล
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวจุไรรัตน์ เทพพร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางเตือนใจ ทวาศรี
จ้างเหมาบริการ
นายยุทธนา ปรีดี
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา
นางสมควร บทมาตร
จ้างเหมาบริการ กองการศึกษา