เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file เรื่อง ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ใช้แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
description เรื่อง ข้อมูลรายการประเมินและคำนวณภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page ประกาศเทคบาลตำบลภูดิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
description ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
description ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทคบาลตำบลภูดิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา บนทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
photo เรื่อง การเปิดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อกำหนด ว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... และตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
1 - 20 (ทั้งหมด 105 รายการ) 1 2 3 4 5 6