messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลภุดิน เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศเทศบาลตำบลภุดิน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
เรื่อง ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
เรื่อง ประกาศรายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
เรื่อง ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
ใช้แผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
เรื่อง ข้อมูลรายการประเมินและคำนวณภาษี ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
ประกาศเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
find_in_page ประกาศเทคบาลตำบลภูดิน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
คำสั่งเทศบาลตำบลภูดิน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
ประกาศ รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลภูดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน "พลเมืองคุณภาพ" โดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลภูดิน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
1 - 20 (ทั้งหมด 110 รายการ) 1 2 3 4 5 6