เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
การติดต่อหน่วยงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-010494 โทรสาร 043-010494 E-mail : phudin2563@gmail.com E-mail (อีเมลกลาง) : Saraban_05460107@dla.go.th E-mail : 5460107@dla.go.th https://www.phudin.go.th/ คณะผู้บริหาร นายศราวุธ สำราญมล นายกเทศมนตรีตำบลภูดิน โทร. 0807444129 นายบุญถึง ยานอาษา รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน โทร. 0811232095 นายเดิน บทมาตร รองนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน โทร. 0854627420 นายสุขสันต์ สำราญมล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลภูดิน โทร. 0861457918 นายพุฒ ภูมาตนา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลภูดิน โทร. 0630071840 นายสุวิทย์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ปลัดเทศบาลตำบลภูดิน โทร. 0817080142
แผนที่หน่วยงาน