เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไปราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565.pdf poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและคณะกรรมการเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file คำสั่งให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 329
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1