messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานสถิติการให้บริการประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 33
รายงานสถิติการให้บริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 59
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 169
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 131
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 125
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 156
สถิติการให้บริการประชาชน กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 275
สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 277
สถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 304
สถิติการให้บริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 294
สถิติการให้บริการประชาชน กองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 411
สถิติการให้บริการประชาชน กองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 472
สถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 447
สถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 395
สถิติการให้บริการประชาชน สำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 427
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1