เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ทะเบียนบันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 1 - 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file แสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 (2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1