messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
พิธีลงนามสัตยาบันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
ขออนุมัติจัดทำโครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลตำบลภูดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 385
พิธีลงนามสัตยาบันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 428
บันทึกลงนามสัตยาบันต่อต้านการคอร์รัปชัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 783
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1