messager
 
เทศบาลตำบลภูดิน info_outline ข้อมูลการติดต่อ info แหล่งท่องเที่ยว
เทศบาลตำบล
ภูดิน
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัวทางหลวง กส.ถ. 42-016 สายทาง หมู่ที่ 1 บ้านสว่าง - หมู่ที่ 7 บ้านพักสุขใจ (ช่วงหมู่ที่ 6 บ้านคำดอกไม้ - หมู่ที่ 9 บ้านนาขาม ) หมู่ที่ 6 บ้านคำดอกไม้
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.1
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ 42-016 สายทางหมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่ - หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 บ้านคำใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.1
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่าง ม.1
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านภูทอง หมู่ที่ 14 ตำบลภูดิน เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารกองอำนวยการสนามฟุตบอล เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลภูดิน
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านโนนหัวเขื่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูดิน เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์์การเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed โครงการเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านบ้านถิ่นพัฒนา หมู่ที่ 3 - บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 13 (ช่วงคุ้มน้ำดำ ? คุ้มโนนบ้านเก่า) ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 356
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 444
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอดิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 458
rss_feed โครงการเสริมผิว Asphaltic Concrete สายทางแยกทางหลวง ๒๒๗ บ้านสว่าง หมู่ที่ ๑บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ ๗ ช่วงบ้านสว่าง หมู่ที่ ๑ ? บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 424
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 440
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1